Välkommen till hemsidan!

Aktuell information.

Vi ser över vår datalagring enligt GDPR
Vi arbetar först med att skapa en korrekt GDPR miljö, för den digitala lagringen av medlemmarnas uppgifter. Detta sker i samarbete med vår leverantör och REV (Riksförbundet Enskilda Vägar) och tillämpning av aktuella lagtexter.
2019-03-12 9:06 / admin
Powered by CuteNews

Historia

Grimsta vägsamfällighet bildades 1939.
Vi firar 80 år !

Kvalitetshandbok

Arbetet med vår kvalitetshandbok pågår ständigt, där får du svar på många frågor.

Väghållning

Har du synpunkter på väghållningen, kontakta. Vägchef Olof Bäckström 0763-170667