Välkommen till hemsidan!

Aktuell information.


2019-03-12 9:05 / admin
Arbetet med implementationen av VägFas, vårt nya admi-system fortgår. Ambitionen på sikt är att kunna kontakta medlemmarna via e-post eller grupp-sms, med allmän information och vid akuta störningar. Medlemmarena kommer också själva att kunna logga in, för se och ev. uppdatera de lagrade uppgifterna.

Samtliga vägtrummor har inspekterats och maskinell rensning har skett vid tillflöden och utflöden. Ytterliggare åtgärder är budgeterade. Singel i diken, har tagits bort på visa delsträckor. Det är en olämplig metod, som kan underminera vägen på sikt.

2019-03-12 9:03 / admin
Styrelsen har under hösten själva utfört årets slyrensning på vägnätet. Därmed har en tidigare extern kostnad eliminerats.

2019-03-12 9:03 / admin
Vi har tecknat ett två-årsavtal för snöröjningen.

<< Tidigare 1 2 3 Nästa >>

Powered by CuteNews

Historia

Grimsta vägsamfällighet bildades 1939.
Vi firar 80 år !

Kvalitetshandbok

Arbetet med vår kvalitetshandbok pågår ständigt, där får du svar på många frågor.

Väghållning

Har du synpunkter på väghållningen, kontakta. Vägchef Olof Bäckström 0763-170667