Logotyp

Sim- och idrottsklubben Hellas

SoIK Hellas, Ältavägen 101, 131 33 Nacka | info@hellas.se

Alliansstyrelsen 2024

Ordförande:
Mikael Heimer

Vice ordförande:
Eva Gustavsson

Sekreterare:
Kjell Gustafsson

Kassör:
Erik Cahp

Ledamöter:
Kjell Appelqvist 
Tomas Widegren
Anders Hallqvist
Bo Jutner

Suppleanter:
Hans Elfström
Viktor Nyström

Revisorer:
Björn Holmgren
Jan Edlund

Revisorersuppleant:
Susanne Nordlander

Hedersordförande:
Kurt Nyström

Valberedning:
Simklubben
Tennisklubben (sammankallande)
Bowlingklubben